Chrystus zmartwychwstał jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja!
Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie,
Bok, ręce, nogi obie,
Na zbawienie tobie. Alleluja!

 

Nauki w poradni

W tym roku nauki w poradni rodzinnej prowadzi p. Urszula Bogdalska nr tel. 661-734-358.

Księgarnia internetowa Tolle.pl