+ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus +

Słuchaj Mszy Św.

Słuchaj za pomocą
       

 

Świety na dziś

Liturgia dnia


Liturgia
z wczoraj

Liturgia
na dziś

Liturgia
na jutro


Sierpień - miesiąc pielgrzymek na Jasną Górę

„Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, i laska w waszym ręku”
(Wj 12, 11).

Lud Boży spożywający baranka paschalnego przy wyjściu z niewoli egipskiej otrzymał takie polecenie Boga, by uświadomił sobie, iż jest ludem pielgrzymującym. Droga do Ziemi Obiecanej była czterdzieści lat trwającą pielgrzymką. Już później sam Jezus wysłał siedemdziesięciu dwóch uczniów „przed sobą, do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10,1). I rzeczywiście, po nich, „Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i słabości” (Mt 9, 35-36). Już jako dziecko szedł z Rodzicami, którzy „chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy” (Łk 2, 41). Była to piesza pielgrzymka wielu pątników z Galilei. To właśnie wśród nich Rodzice dwunastoletniego Jezusa szukali Go, gdy się zagubił, jak sądzili.

Tych kilka faktów z Historii Zbawienia przypomina nam, że życie każdego człowieka jest swoistą pielgrzymką od poczęcia do śmierci: od początki do końca ziemskiego pielgrzymowania. W tę historię wpisuje się życiorys każdego z nas, z jego zmaganiami, porażkami i zwycięstwami. Pielgrzymka, to pokonywanie etapów w dążeniu do celu; stąd jej wychowawcza rola: do jakiego celu dążę i w jaki sposób, poprzez jakie wysiłki ten cel osiągnę? Pielgrzymka uczy wytrwania i cierpliwości, pokonywania zmęczenia. Uczy dostrzegania drugich wokół, ich wysiłków, ich potrzeb, ich słabości i siły.

Jednak wartość pielgrzymki sięga dalej. Ona otwiera nowe horyzonty, otwiera duchowe oczy i uszy. Pielgrzym zaczyna dostrzegać i słyszeć, to co niewidzialne i to co niesłyszalne. Dostrzega Boga, jako kres ludzkiej wędrówki. W pielgrzymce idziemy do Domu Ojca, nie sami, lecz z innymi, którzy idą z nami lub ich nie ma, ale idziemy za nich. Na drodze pątniczego szlaku spotykamy Jezusa, jak uczniowie idący do Emmaus. Słyszymy Jego poruszające słowa, rozpoznajemy Go w sakramentach i w „łamaniu chleba” tj. w Eucharystii. Odkrywamy Go w drugim człowieku spotkanym na życiowej drodze.

Święty Jan Paweł II, już pod koniec życia, udał się śladami Zbawiciela do Ziemi Świętej z okazji Roku Jubileuszowego 2000. Napisał „List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z Historią Zbawienia” jak mówi „do «miejsc» Bożych, do przestrzeni, które On wybrał, aby na nich rozbić swój «namiot» między nami (por. J 1, 14; Wj 40, 34-35; 1 Krl 8, 10-13), a przez to umożliwić człowiekowi bardziej bezpośrednie spotkanie z Nim”. Mijane kościoły i świątynie, sanktuaria na trasie i u celu „tworzą też święte przestrzenie, gdzie spotkanie z rzeczywistością Boską może stać się przeżyciem głębszym niż to, jakie dostępne jest zwykle w niezmierzonych obszarach kosmosu”

Ojciec Święty przypomina, że „W Jezusie z Nazaretu Bóg przyjął cechy właściwe ludzkiej naturze, w tym także nieuniknioną przynależność człowieka do określonego narodu i określonego kraju”. Z tego narodu wyrośliśmy, w tym kraju żyjemy, jest on naszą Ojczyzną i niech będzie ona naszą Ziemią Świętą. Kościół w Polsce też jest „naszym” Kościołem, skoro go tworzymy jako jego żywe kamienie.

A więc niech modlitwa pielgrzymia obejmie wszystkie sprawy własne i wszystkie sprawy wspólne. Społeczeństwo jest rozrywane histerycznymi podziałami, które bolą i niczego dobrego nie wróżą. Zamiast manifestować na ulicach, lepiej iść nimi w przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, pamiętając o słowach Psalmisty, które ostrzegają i przypominają:
„Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie” (Ps. 127,1).

W sierpniowe pielgrzymowanie do stóp Jasnej Góry, by znaleźć się przed tronem Matki Bożej 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP lub 26 sierpnia, na „imieniny” MB Częstochowskiej, wyrusza ponad trzydzieści diecezjalnych pielgrzymek z różnych krańców Ojczyzny. Idą kilka, kilkanaście, a najwytrwalsi – ponad dwadzieścia dni. Mają do przemierzenia od ponad stu, do prawie sześciuset pięćdziesięciu kilometrów. Opasują Polskę wszerz i wzdłuż modlitwą, radością, świadectwem żywej wiary. Setki tysięcy idą bezpośrednio, ale nie mniejsze rzesze towarzyszą pielgrzymkom duchowo - podejmują program pielgrzymkowy pozostając w miejscu zamieszkania, pracując, wykonując swoje codzienne obowiązki stanu.

Z Warszawy 5 sierpnia wychodzi z Kościoła Świętej Anny Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna a z parafii św. Józefa na Kole – Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych.

Następnego dnia, 6 sierpnia, wyrusza pielgrzymka paulińska – Warszawska Pielgrzymka Piesza, która rozpoczyna pątniczy szlak w kościele Świętego Ducha na Nowym Mieście; należące do niej grupy studenckie rozpoczynają wędrówkę podobnie jak WAPM, w Kościele Akademickim św. Anny – są to znane wszystkim tzw. „siedemnastki”, z własną trasą, programem i tradycją. W pielgrzymkach tych licznie uczestniczą kapłani i wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Do Pani Jasnogórskiej wyrusza również nasza, diecezjalna Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin, która rozpoczyna się 5 sierpnia Mszą Święta o godz. 7:00 w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i prowadzi na terenie Diecezji przez parafie w Zerzniu, Błotach, Otwocku-Kresach, Karczewie, Otwocku Wielkim do Glinek w Archidiecezji Warszawskiej.

Na uroczystości 26 sierpnia wędrują pątnicy szlakiem wytyczonym przez Praską Pielgrzymkę Pieszą, organizowaną przez środowisko Pomocników Matki Kościoła. Ci pielgrzymi rozpoczynają wędrówkę 16 sierpnia o godz. 6.00 Eucharystią w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku i idą przez Gocław (parafia św. Ojca Pio), Zerzeń, Błota, Świdry Wielkie i Otwock Wielki. Również te dwie pielgrzymki łączą wiernych obu diecezji warszawskich.

Przed uroczystościami 15 sierpnia przez parafie naszej Diecezji prowadzą także trasy pielgrzymek diecezjalnych: Drohiczyńskiej oraz Łomżyńskiej. Pielgrzymi z Drohiczyna nawiedzają Kałuszyn, Mrozy, Cegłów, Łękawicę, Siennicę i Kołbiel. Pątnicy łomżyńscy idą trasą przez Pniewnik, Dobre, Mlęcin, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Rudzienko, Kołbiel, i Celestynów.

Parafie w Błotach, Kołbieli i Zerzniu witają pielgrzymów dwukrotnie.

Pielgrzymujący pątnicy spotykają się zawsze z serdeczną gościnnością mieszkańców miejscowości, które mijają oraz tych, w których zatrzymują się na postoje, posiłki, noclegi.

Proszę wszystkich parafian którzy także w tym roku będą organizować pątnikom postoje etapowe, posiłki lub będą użyczali noclegów o otwartość serc na potrzeby braci i sióstr wędrujących do Matki Bożej. Oni niosą Jej w swych modlitwach i pamięci nie tylko swoje własne intencje, ale dołączają także nasze prośby, dziękczynienia i nadzieje.

Z serca błogosławię wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w pątniczy trud dziesiątek tysięcy pielgrzymów, którzy wyruszą lub przejdą przez naszą Diecezję.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

facebook_page_plugin

Zapraszamy do słuchania

Oprawa muzyczna

Oprawa muzyczna ślubów śpiew solowy Ewelina Sielska-Badurek, organy Bernard Przybysz

To tylko przykładowe utwory istnieje możliwość wykonania innych utworów przez Panią Eweline. Oprawę ślubów może zapewnić też chór parafialny Laudate Dominum lub trębacz czy skrzypaczka. W sprawie oprawy muz. Liturgii ślubnej, pogrzebowej bądź innej uroczystości proszę o kontakt.

Nauki w poradni

W tym roku nauki w poradni rodzinnej prowadzi p. Urszula Bogdalska nr tel. 661-734-358.

Adres parafi

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Wita Męczennika w Karczewie
ul. Ks. W. Żaboklickiego 12
05-480 Karczew
tel.: 0-22 780 - 65 - 19

Stałe nabożeństwa

Codzienne msze - 7.00, 8.00. 18.00
W niedzielę -  7.00, 9:00, 10.30, 12.00. suma, 18.00

Czytaj więcej >>>

Kancelaria

Czynna w dni powszednie:
od poniedziałku do piątku - w godz. 16:30 do 18:00
W sobotę - kancelaria nieczynna

W sprawach związanych z cmentarzem:
- od poniedziałku do piątku - w godz. od 16:30 do 18:00

W UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA
 WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA KANCELARIA NIECZYNNA.

telefon do kancelarii: 22 780 65 19
e-mail: