facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie
Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii

W 2010 roku, po dwusetletniej przerwie, zostały wznowione stanowiące tradycję Góry Kalwarii Misteria Męki Pańskiej. Góra Kalwaria- Kalwaria Mazowsza, zwana także Nową Jerozolimą wystawiała widowiska pasyjne i słynęła z nich już w XVII i XVIII wieku.

Obecnie Misterium organizuje Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii powstałe w trakcie realizacji pierwszego przedstawienia (28 marca 2010 roku). Tekst misterium oraz pieśni, które są wykonywane podczas widowiska, napisał Jacek Kowalski. Każdorazowo w przedstawienie angażuje się ponad setka mieszkańców Góry Kalwarii i okolic.

Misterium w Górze Kalwarii jest podzielone na dwa plany: scenę historyczną i pasyjną. W pierwszej odbywa się scena odczytania i wręczenia Piłatowi przez burmistrza miasta wyroku skazującego Jezusa. Występują w niej współcześni rajcy miejscy – w siedemnastowiecznych strojach.

Rekonstrukcja ta sięga do najbardziej oryginalnej tradycji Nowej Jerozolimy-Góry Kalwarii, nieznanej w innych polskich inscenizacjach misteryjnych. W czasach świetności górskiego sanktuarium pachołek miejski w każdy Wielki Piątek odczytywał Dekret Piłata skazujący Jezusa na śmierć, a następnie dekret ów wpisywano do ksiąg miejskich. Do naszych czasów zachował się tylko jeden odpis takiego dokumentu, z 1761 roku, który jest wykorzystany we współczesnej inscenizacji. (źródło: Wikipedia)

Tegoroczne misterium – 24 marca 2018 roku o godzinie 15.00

Organizatorzy serdecznie zapraszają!