www.parafiakarczew.pl

facebook_page_plugin
Słuchaj Mszy Świętej
Liturgia dnia

Parafia istnieje od roku 1488, bardziej pewny jest 1541 (inni twierdzą, że istniała już w XIII w.) należała do diecezji poznańskiej i dekanatu czerskiego. Rodzina Karczewskich założyła wieś Karczewo, stanowiącą część dóbr otwockich i zbudowała drewniany kościół p. w. Świętego Bartłomieja i Świętego Wita.

W 1548, za zgodą Zygmunta I, Jan i Franciszek Karczewscy podnieśli osadę do godności miasta i nadali prawa chełmińskie (osada utraciła prawa miejskie w 1869 r. i odzyskała je w r. 1957). Około roku 1602 spłonął pierwotny kościół, postawiono wówczas nowy, prowizoryczny, drewniany. Gdy w 1603 roku na wizytację przybył biskup poznański, Warzyniec Goslicki, kościół nie był jeszcze poświęcony. Przy kościele istniała wtedy szkoła której rektorem był Andrzej z Soblikowa, a kantorem w kościele był jego brat Walenty.

Kościół murowany wzniósł kanclerz koronny Kazimierz Bieliński w roku 1632. Natomiast marszałek wielki koronny, Franciszek Bieliński, przebudował kościół w latach 1733-1737 (projekt przypisuje się Jakubowi Fontanie). Świątynię konsekrował biskup płocki, Andrzej Załuski, w roku 1733, w niedzielę po uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

W roku 1704 do Karczewa na dwa dni przybywa król szwedzki Karol XII i Stanisław Leszczyński.

Najstarszą częścią jest kaplica Karczewskich z 1541 roku, dobudowana pierwotnie do świątyni drewnianej. Podczas pożaru miasta w 1865 kościół ponownie spłonął, z którego pozostały tylko szczątki. Odbudowę finansowali ówcześni dziedzice Kurtzowie. W latach 1910 – 1913 kościół był rozbudowany według projektu Hugona Kudery: dobudowano transept, dwie sąsiadujące z nim kaplice od zachodu oraz prezbiterium z zakrystią. Konsekrował go Kard. Aleksander Kakowski, 20 czerwca 1915 roku. W Karczewie były niegdyś słynne dzwony z lat 1618 i 1668, ale zabrali je Niemcy w 1941roku; obecnie dzwony (Józef, Franciszek i Antoni), są umieszczone w dzwonnicy murowanej wybudowanej w XVIII wieku, poświęcił Kard. August Hlond 29 lipca 1946 roku.

Kościół parafialny w Karczewie wiele ucierpiał w roku 1944, ale wszystkie zniszczenia odbudowano i przywrócono pierwotny wygląd świątyni.

Samo miasto Karczew od XVIII wieku zasłynęło z jarmarków bydła. Od XIX wieku szczególnie bogato celebruje się uroczystość Bożego Ciała, a w czasie II wojny światowej stało się centrum wyrobów mięsnych dla stolicy.

Ks. Prymas Wyszyński w Karczewie

Niezapomniany był przyjazd ks. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego. W dniu 11 marca 1979 r. Karczew obchodził Dzień Dziękczynienia za wybór na Ojca Świętego naszego roda­ka, ks. kardynała Karola Wojtyły, oraz za 30-lecie służby prymasowskiej ks. kardynała Wy­szyńskiego. Księdzu Kardynałowi towarzyszyli ks. Bp Wł. Miziołek, księża prałaci - Stefan Pio­trowski i Stanisław Markowski.

Przybyło też duchowieństwo dekanalne z ks. Dziekanem Stanisławem Marczukiem. Mimo opadów deszczu i śniegu uroczystość zgromadziła wielotysięczna rzesze wiernych. Kazanie wygłosił ks. Prymas, Mszę św. celebrował ks. Bp Wł. Miziołek, w kon­celebrze byli ks. Proboszcz obchodzący 25-lecie swojej pracy w Karczewie, oraz Księża: Józef Hass, Waldemar Okurowski i Józef Pietroń, byli wikariusze. Całością obrzędów kiero­wał ks. Maciej Cholewa ówczesny wikariusz-prefekt Karczewski.

Na upamiętnienie Dni Dziękczynienia Komitet, dopomagający w zorganizowaniu uroczystości przygotował medalion wyobra­żający spotkanie Ojca Św. Jana Pawła II z Prymasem Polski ks. Kardynałem Wyszyńskim. Te dwie postacie są otoczone wieńcem w połowie cierniowym, w połowie laurowym. Przed Ofiarowaniem członkowie Komitetu wręczyli medalion na ręce ks. Prymasa dla Ojca Świętego z prośbą o przekazanie, gdy przyjedzie On do Ojczyzny. Prymas zapewnił, że wręczy medalion Ojcu Świętemu w czasie Jego pielgrzymki do Polski.

Źródło: broszura "250 lat Kościoła św. Wita w Karczewie"

Ks. Prymas Glemp w Karczewie

W  ostatnia niedzielę czerwca 1983 r. z okazji jubileuszu 250-lecia konsekracji naszej świątyni głównym gościem był sam Prymas Polski. J. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp w towarzystwie J. Eksc. ks. Władysława Miziołka.

W tym szczególnie uroczystym dniu głównym celebransem mszy był ks. Bp. Władysław Miziołek. Natomiast homilię z zabytkowej ambony w kształcie łodzi wygłosił dostojny gość- Ks. Prymas Glemp. W kościele podczas tej uroczystości byli obecni niektórzy księża, którzy wcześniej służyli w naszej parafii. Wyjątkowym też gościem była siostra prezydenta Stanów Zjednoczonych J. Kennedy’ego, z mężem i synami.

W czasie uroczystości w kościele znajdowała się kamera telewizji amerykańskiej NBC-News oraz wiele reporterów agencji zachodnich.

Źródło: broszura "250 lat Kościoła św. Wita w Karczewie"

Adres parafii

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Wita Męczennika w Karczewie
ul. Ks. Władysława Żaboklickiego 12
05-480 Karczew
telefon: 22 780 65 19

Kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku od 1630 do 1800.

W sobotę oraz w dni świąteczne - kancelaria nieczynna.

tel. 22 780 65 19