www.parafiakarczew.pl

facebook_page_plugin
Słuchaj Mszy Świętej
Liturgia dnia

Dokumenty wymagane przy załatwianiu formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa:

  1. Świadectwa chrztu świętego ważne 3 miesiące (z zaznaczeniem przyjęcia sakramentu bierzmowania), jeżeli chrzest był poza parafią w Karczewie.
  2. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego względem zamieszkania jednego z nupturientów (jest ono ważne 3 miesiące).
  3. Świadectwo ukończenia nauk przed małżeńskich, o takich naukach możemy się dowiedzieć np. na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl (można tu również zasięgnąć informacji i pomocy, gdy w małżeństwo przeżywa kryzys).
  4. Zaświadczenie o wysłuchaniu nauk w poradni rodzinnej. W tym roku takie nauki prowadzi p. Urszula Bogdalska (tel. 661-734-358; e-mail: ulelka[at]tlen.pl)

Oprawa muzyczna ślubów. Organy: Bernard Przybysz. Śpiew solowy: Ewelina Sielska-Badurek.

Przykładowe utwory z repertuaru:

Ave Maria G. Caccini

A. Maria M. Lorenc

A. M. F. Schubert

A. M. Ch. Gounod

Amazing Grace

To przykazanie

Istnieje możliwość wykonania innych utworów przez panią Ewelinę. Oprawę ślubów może zapewnić też chór parafialny Laudate Dominum lub trębacz czy skrzypaczka.


Święty Paweł mówi: "Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła".

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżycia przymierza wiernej i płodnej miłości.

Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa".

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do sakramentu pokuty i pojednania (nie ma bowiem zerwania z wszystkimi grzechami) oraz Komunii św. (mogą Komunię św. przyjmować duchowo). Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany Kościołem domowym, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Adres parafii

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Wita Męczennika w Karczewie
ul. Ks. Władysława Żaboklickiego 12
05-480 Karczew
telefon: 22 780 65 19

Kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku od 1630 do 1800.

W sobotę oraz w dni świąteczne - kancelaria nieczynna.

tel. 22 780 65 19