facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi, którzy przyjmują Maryję we własnych domach. O ile działalność wielu ruchów i wspólnot odbywa się przy kościołach, osoby uczestniczące w Apostolacie podejmują w swoich domach tzw. sanktuarium. Jest to obraz Matki Bożej o tytule Trzykroć Przedziwnej w kształcie małej kapliczki.

Do Apostolatu może należeć każdy: żyjący w rodzinie i samotny; zdrowy i chory; zabiegany i dysponujący czasem; święty i upadający.

Dlaczego Apostolat?

Wierzymy, że Maryja chce wyjść do nas, tak jak kiedyś wybrała się do swej krewnej, Elżbiety.

W ten sposób Maryja codziennie przypomina, że w oczach Boga jestem Jego dzieckiem. Uświadamia, że On potrzebuje mnie, gdy jestem w pracy, odpoczywam z rodziną, robię zakupy, sprzątam w domu czy spędzam czas z przyjaciółmi.

Jak to wygląda w naszej parafii?

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej nawiedza co miesiąc stały krąg złożony z dziesięciu osób lub rodzin. W domu danej rodziny czy też osoby przebywa trzy dni i jest przekazywany do następnej rodziny lub osoby z tego kręgu. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest załączona książka z modlitwami i rozważaniami.

Osoba odpowiedzialna za krąg troszczy się, by obraz stale w tym kręgu peregrynował, dlatego też sporządza listę osób należących do niego i stara się być z nimi w kontakcie. W naszej parafii funkcjonuje aż 9 kręgów Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej. Cieszymy się, że tyle osób chce, by Maryja kształtowała ich codzienność. Zachęcamy, by otworzyć się na Jej obecność poprzez dołączenie się do Apostolatu.

Raz w miesiącu (przeważnie w pierwszy piątek miesiąca o godz. 1800) członkowie kręgów spotykają się w parafii na Mszy Świętej dziękując Matce Bożej za opiekę i otrzymane łaski.

Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem  tel. 506-475-336.