facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie

Dlaczego chrzest?

Chrzest został ustanowiony przez samego Chrystusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19-20). Poprzez sakrament chrztu osoba zostaje włączona do wspólnoty Kościoła, staje się przybranym dzieckiem Bożym, zostaje jej odpuszczony grzech pierworodny oraz wszystkie pozostałe grzechy. Sakrament chrztu przede wszystkim otwiera drogę do zbawienia.

Niekiedy budzi wątpliwości fakt chrzczenia małych dzieci. Chrzcząc małe dziecko wprowadzamy je na drogę życia z Bogiem. Jaki więc sens miałoby odmawianie dziecku czegoś, co będzie dla niego dobre? Podobnych dylematów nie mamy, gdy posyłamy dziecko do szkoły czy uczymy kulturalnego zachowywania się.

Jak mogę przygotować się do chrztu?

Jednym z istotnych elementów przygotowania się do chrztu jest dla rodziców wybór imienia. Rodzice powinni zatroszczyć się o to, by wybrane imię było nawiązaniem do którejś ze świętych postaci Kościoła. W ten sposób oddają to dziecko pod opiekę świętego patrona o tym samym imieniu, co ono.

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii, na terenie której zamieszkują jego rodzice. W uzasadnionych przypadkach chrzest może się odbyć w innej parafii; wymaga to jednak pisemnej zgody ks. proboszcza parafii własnej. 

W naszej parafii Mszą świętą, podczas której udziela się sakramentu chrztu, jest zasadniczo niedzielna Eucharystia o godz. 1200.

Jak wybrać ojca i matkę chrzestną?

Chrzestni powinni: (a) mieć co najmniej 16 lat; (b) być osobami, które przyjęły sakramenty: chrztu, Eucharystii i bierzmowania; (c) być wierzącymi i praktykującymi katolikami (w związku z tym nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych); (d) przystąpić przed chrztem dziecka do sakramentu pokuty i pojednania; (e) troszczyć się o wiarę swoją i swojego dziecka chrzestnego.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, w tygodniu poprzedzającym planowany chrzest. Wówczas przedstawia się do wglądu: (a) odpis aktu urodzenia dziecka (dokument z Urzędu Stanu Cywilnego); (b) zaświadczenie o odbyciu katechezy przygotowującej rodziców i chrzestnych do chrztu; (c) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka; (d) świadectwa moralności chrzestnych (pobiera się je z kancelarii parafii zamieszkania chrzestnych). Przy tej wizycie należy podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania). Przy okazji spisywania aktu chrztu, rodzice oraz rodzice chrzestni otrzymują kartki, które należy okazać do podpisania przez kapłana udzielającego im sakramentu pojednania w dniach poprzedzających chrzest.

Jak wygląda obrzęd chrztu?
W dniu chrztu należy: (a) zgłosić się przynajmniej na 15 minut przed ceremonią; (b) złożyć podpisy pod aktem chrztu, jeżeli jeszcze ich tam brakuje; (c) przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę.

Rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem oczekują na początku liturgii na kapłana w przedsionku kościoła. Po wstępnym obrzędzie następuje przejście na przód kościoła i zajęcie swoich miejsc; dla rodziców i chrzestnych dziecka są to zarezerwowane pierwsze ławki.

Obrzęd chrztu rozpoczyna się po homilii. Wystarczy wsłuchiwać się w słowa kapłana, który go sprawuje, by wiedzieć jak postępować podczas liturgii.