facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie

Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest udzielane przez osobny sakrament nazywany Sakramentem Pokuty.

Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Należy więc wypełnić warunki dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Indywidualna i integralna spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny i zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Z sakramentu pokuty w naszej parafii można skorzystać:

W niedziele

700, 900, 1030, 1200, 1800

W dni powszednie

700, 800, 1800

W pierwsze piątki miesiąca

700, 800, 1700-1830

Skutki duchowe sakramentu pokuty

 • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę uświęcającą;
 • pojednanie z wspólnotą Kościoła;
 • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
 • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
 • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
 • wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin;