facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie

Teologia sakramentu

Przymierze małżeńskie powstało z woli Stwórcy. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo osób ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie.

Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Potrzebne dokumenty

Do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego (czyli mającego skutki jednocześnie cywilne i kościelne) potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Dokumenty tożsamości (do wglądu).
  2. Świadectwo chrztu świętego narzeczonego i narzeczonej, jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii. Według wytycznych KEP z roku 2019 jest ono ważne 6 miesięcy.
  3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania przez narzeczonego i narzeczoną, jeśli brak o nim adnotacji na świadectwie chrztu. Zazwyczaj jednak, niezależnie od miejsca przystąpienia do bierzmowania, informacja o przyjęciu tego sakramentu znajduje się w kancelarii parafii chrztu.
  4. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokument ten można otrzymać w dowolnym USC. Ma on ważność 6 miesięcy, radzimy więc go pobrać nie wcześniej niż na 4-5 miesięcy przed planowanym ślubem.
  6. Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich. Tzw. kurs przedmałżeński odbywa się w naszej parafii na wiosnę. Kurs można jednak podjąć w dowolnej parafii, jeśli składa się ze standardowej liczby spotkań, czyli 10.
  7. Zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w tzw. poradni rodzinnej. W naszej parafii takie nauki prowadzi p. Urszula Bogdalska (tel. 661-734-358; e-mail: ulelka[at]tlen.pl).

Oprawa muzyczna

Organy: Bernard Przybysz. Śpiew solowy: Ewelina Sielska-Badurek.

Przykładowe utwory z repertuaru:

Ave Maria G. CacciniA. Maria M. LorencA. M. F. SchubertA. M. Ch. GounodAmazing GraceTo przykazanie.

Istnieje możliwość wykonania innych utworów. Oprawę ślubów może zapewnić też chór parafialny Laudate Dominum lub trębacz czy skrzypaczka.

Problemy małżeńskie

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Przeciwne małżeństwu są: poligamia, która zaprzecza jedności małżeństwa; rozwód, który rozłącza to, co Bóg złączył; odrzucenie płodności, które pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa".

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione, które zawarły nowy związek nie są wyłączone z Kościoła. Niemniej jednak ich sytuacja jest na tyle trudna, że nie mogą przystąpić do komunii świętej. Ponieważ każdy taki przypadek jest inny, powinien zostać rozpatrzony indywidualnie. Zachęcamy więc takie osoby do rozmowy z kapłanem, który uwzględniwszy konkretną sytuację danych osób, wskaże adekwatną drogę postępowania.

Związkom przeżywającym kryzys polecamy różnego rodzaju wspólnoty tzw. trudnych małżeństw. Można tam uzyskać nie tylko fachową pomoc, ale też posilić się świadectwem życia innych osób, które podobnych trudności doświadczają.