facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, które rozpoczną się po raz pierwszy w naszej parafii, 29 września 2021 roku (środa) , tuż po Mszy Świętej o godz. 18.

Organizatorem jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Wita w Karczewie wraz z księdzem Rafałem Żabickim, który głosić będzie Słowo Boże.

Rekolekcje na które zapraszamy, są  dobrą i wyjątkową okazją w okresie po Misjach Świętych, aby rozwinąć i pogłębić  swoją wiarę oraz nawiązać żywą relację z Bogiem.

Czas Rekolekcji Ewangelizacyjnych, to jest czas chodzenia za Jezusem, osobistego spotykania się z Nim – Bogiem który kocha i doświadczania Jego miłości.

Rekolekcje doprowadzają do przyjęcia Jezusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela oraz do otrzymania od Niego mocy i darów Ducha Świętego.

Przez to, mogą one stać się przejściem od tak zwanej religijności naturalnej, w której człowiek w sposób emocjonalny i jednocześnie tradycyjny przeżywa swoją wiarę, do świadomego i odpowiedzialnego traktowania Boga w swoim życiu.

Poprzez osobiste spotkanie z Bogiem, bardzo wielu uczestników Rekolekcji, doznaje duchowego a nie rzadko również i fizycznego uzdrowienia, doświadcza przemiany życia, przebaczenia i otwarcia się na drugiego człowieka.

Spotkania w ramach Rekolekcji odbywają się raz w tygodniu, we środy po Mszy Świętej o godz. 18, trwają ok. 1,5 godziny.

Całe rekolekcje trwają przez 8 tygodni, czego uwieńczeniem jest modlitwa o Odrodzenie w Duchu Świętym, w jednym z kościołów diecezji warszawsko-praskiej, pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego. W modlitwie tej uczestniczyć będą również inne osoby, biorące udział w podobnych rekolekcjach z kilku innych parafii z naszej diecezji, w tym samym czasie.

W czasie rekolekcji pomocą służyć będą doświadczeni animatorzy oraz prowadzący rekolekcje.

ZAPRASZAMY !