facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie

Ministranci i lektorzy stanowią męską służbę ołtarza.

Opiekunem ministrantów i lektorów jest ks. Łukasz.

Spotkania dla ministrantów młodszych odbywają się w soboty o godz. 1000.

Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który wyraża chęć służenia Panu Bogu przy ołtarzu. Początkowo zostaje on kandydatem na ministranta. Po czasie przygotowania następuje obrzęd obłóczyn, podczas którego kandydat otrzymuje strój liturgiczny - komżę. Zaczyna wtedy pełnić funkcję ministranta.

W naszej parafii ministrantami i lektorami są osoby w różnym wieku: chłopcy uczęszczający do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych; nie brak też i mężczyzn dorosłych.

"Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą" (Jan Paweł II, 2001).